Specjalizacja dla farmaceutów

StartSpecjalizacja dla farmaceutówSpecjalizacja dla farmaceutów
Rozwiń

Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Gdańsku uzyskał akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie Farmacja Przemysłowa w roku 2007, a ponownie w roku 2012. Szkolenia prowadzone są we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Realizowany jest program zawarty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Warunkiem rozpoczęcia specjalizacji jest wykonywanie zawodu farmaceuty i odbywanie stażu specjalizacyjnego w wytwórni farmaceutycznej, w hurtowni farmaceutycznej lub na uczelni. Więcej informacji – w dziale „Rekrutacja”.

Zajęcia odbywają się przez 3 lata, w systemie weekendowym (piątek-sobota), w Gdańsku oraz w Warszawie.

W wyniku pierwszego naboru (w roku 2008) zakwalifikowano na specjalizację 25 farmaceutów. Zakończyli oni szkolenie w maju 2011. W październiku 2016 r. szkolenie rozpoczęło 12 farmaceutów.