Studia podyplomowe

StartStudia podyplomoweStudia podyplomowe
Rozwiń

W roku 1999 zainaugurowano na Wydziale Farmaceutycznym roczne Studium Podyplomowe „Farmacja Przemysłowa”. Inicjatorem powstania Studium byli: Kierownik Katedry Farmacji Stosowanej Prof. Stanisław Janicki, Dyrektor WZF Polfa Zdzisław Mroczek i mgr Barbara Kawałko-Myślińska (OINPharma). Przez kolejnych 7 lat corocznie dyplom ukończenia Studium otrzymywało rocznie 20-25 osób.
W roku 2006 zmieniono formę kształcenia – obecnie są to 3-semestralne studia podyplomowe.

Pierwszy rocznik studentów (22 osoby) skończył studia w lutym 2008, obroną pracy dyplomowej. Corocznie odbywała się inauguracja kolejnego roku studiów.

"Farmacja przemysłowa" - immatrykulacja studentów - październik 2007
"Farmacja przemysłowa" - immatrykulacja studentów - październik 2007
W lutym 2018 r. dziewiąty rocznik studentów rozpoczął studia.

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób aktualnie związanych zawodowo z przemysłem farmaceutycznym, niezależnie od kierunku ukończonych studiów wyższych. Przyjmowane są osoby po studiach magisterskich.
Program dydaktyczny stanowi zintegrowany zestaw zajęć oferowanych pracownikom przemysłu farmaceutycznego z myślą o stworzeniu im możliwości uzupełnienia wiedzy w zakresie wyszczególnionym w Dyrektywie 2001/83/EC art. 49 ust. 2 z 6.11.2001r. oraz przygotowaniu ich do objęcia i sprawowania odpowiedzialnych funkcji w wytwórniach produktów leczniczych. Dalsze informacje – w dziale „Rekrutacja” i „Regulamin”.

Studia odbywały się wcześniej we współpracy z “OINPharma”, a obecnie współpracujemy z prowadzoną przez Panią mgr Barbarą Kawałko-Myślińską firmą Transpharmacia. Zajęcia odbywają się w Gdańsku (Al. gen. J. Hallera 107) i w Warszawie, w systemie weekendowym (piątek-sobota) – około 8-9 sesji w semestrze.